Masterclass Actiemetaforen

Een beeld zegt meer dan 1000 woorden.
Spreken in metaforen is daarom zinvol.
Maar: actiemetaforen bieden méér.


In een actiemetafoor kom je mét je thema, zèlf, doelbewust in beweging.


Deelnemers aan mini-workshops willen deze unieke werkwijze het liefst nog morgen direct gaan toepassen.
Omdat de cliënt er direct bij in beweging komt en omdat hij zijn problemen en oplossingen daar direct kan ervaren. Nieuwe betekenissen worden op speelse wijze ‘ingelijfd’.
Daar is sterke behoefte aan onder coaches en trainers.
Actiemetaforen dragen bij aan procesversnelling en procesverdieping.
Actiemetaforen zijn een krachtig middel bij het stimuleren naar veranderings-bereidheid en daadwerkelijke verandering.

Het unieke concept van actiemetaforen is door mij ontworpen en sinds jaren beproefd.

Actiemetaforen worden ingezet bij

Schouders eronder

Reden genoeg om wat meer op te steken van deze unieke werkwijze?

Volg dus naar keuze op onderstaande data

de MASTERCLASS  ACTIEMETAFOREN


Masterclass Actiemetaforen van 19 en 20 september 2012
Masterclass Actiemetaforen van 18 en 19 oktober 2012


De masterclass is een leergang voor coaches en trainers, nlp-ers om actiemetaforen toe te passen en te integreren in hun werk. Als instrumenten voor veranderingsbereidheid en gedragsverandering.

  • Je maakt kennis met verschillende actiemetaforen en verwerft inzicht in wat die teweeg kunnen brengen.
  • Je leert hoe actiemetaforen het coachingstraject kunnen verdiepen en versnellen.
  • Voor cases (verhalen van cliënten) uit je eigen coachingspraktijk leer je actiemetaforen te maken en in te zetten in je coachings-traject.
  • Je leert hoe je kunt spelen met context en attitude, zodat je cliënt een voor hem/haar betekenisvolle ervaring opdoet.
  • Inzicht wordt gegeven in achterliggende theorieën over polariteiten, zelfbeeld en lichaamsbeeld en over het proces van betekenisgeving.
  • Het werken met actiemetaforen doet een appèl op de eigen creativiteit en de eigen vaardigheid om in spel- en bewegingssituaties adequaat te interveniëren.

 
Het volgen van deze masterclass is een interessante persoonlijke en professionele ervaring.

Uit je stoel met Frits

Je kunt je aanmelden door op de gewenste data van de masterclass te clicken.

De masterclass gaat door bij 8 deelnemers.
Locatie: Pakhuis aan de Lek, Voorhaven 35, Schoonhoven.
NOBCO accrediteert 4 PE-punten (120508-VKI-297).
LVSC accrediteert 4 PE-punten (16 contacturen)

 

Meer informatie

In mei 2012 zal mijn boek verschijnen, getiteld: Actiemetaforen in Coaching, in beweging met je cliënt’.
De uitgever is Boom Nelissen. Het isdn-nummer is 9789024401574.
Op bladzijde 15 van de voorjaarsbrochure 2012 tref je al iets aan over het boek.
De boekpresentatie is op vrijdagmiddag 7 september bij ons in de tuin in Schoonhoven.

[box type=”download”] Download hier de brochure masterclass actiemetaforen (pdf).
Lees meer over coachen met actiemetaforen in mijn artikel voor het Nederlands Tijdschrift voor Coaching
of in het meer recentere artikel voor het blad Inzicht van de NVNLP z0mer 2011)[/box]

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.