Actiemetaforen

Metaforen spreken sterk tot de verbeelding.
Het ervaren van een actiemetafoor is effectiever.

Taal schiet vaak tekort als we houding en gedrag willen veranderen. 

Wat is een actiemetafoor?

In een actiemetafoor kom je zèlf in beweging. Rondom een thema of probleem.

loop-baan

De kracht van een actiemetafoor is de combinatie van doen, ervaren en er bij stil staan.
Kenmerkend is de eenvoud en symboliek waardoor een probleem inzichtelijk, hanteerbaar of opgelost wordt.
De lijfelijke bewegende betrokkenheid bij het thema leidt tot herkenning en biedt ‘beweegredenen’.
Binnen de actiemetafoor wordt geëxperimenteerd met adequater gedrag.
Actiemetaforen worden gearrangeerd  voor zowel individuen als voor groepen.

Effecten van een actiemetafoor

De inzet van actiemetaforen ondersteunt in sterke mate wat met woorden niet of moeilijk is duidelijk te maken. Het is daarmee een effectief instrument voor coaching en training bij verandering. 
In beweging worden beleving en zelfvertrouwen aangewakkerd.
In het gesprek dat de coach/trainer ter plekke met je heeft, wordt direct over je ervaringen gereflecteerd en volgt de concrete transfer naar jouw dagelijkse praktijk. Deze transfer steunt op positieve referenties uit de ervaren actiemetafoor, zowel fysiek, mentaal als ook emotioneel.
De actiemetafoor heeft directe impact op je handelen in de praktijk.
Het is verrassend hoe snel een actiemetafoor kan leiden tot bewustwording en inzicht, tot veranderingsbereidheid en tot bestendige verandering van gedrag. 
De unieke ervaring werkt als een blijvend symbool, een anker, vaak je leven lang.

uit de knoop?

In actiemetaforen werken we met polariteiten.
Binnen een polariteit neemt de cliënt of groep een bepaalde positie in, die in de context van het werk, leidde tot een probleem.

Actiemetaforen stimuleren op krachtige wijze zowel veranderingsbereidheid als daadwerkelijke verandering van houding en gedrag van individuen of groepen.

Toepassing van Actiemetaforen

 • Bij individuele coaching
  Klik voor concrete cases met foto’s op Coachen met Actiemetaforen
 • Bij groepsinterventies voor opleiding en training
  Klik voor concrete cases met foto’s op Trainen en opleiden met actiemetaforen
 • Actiemetaforen kunnen op verzoek ook worden ingezet als kick-off, procesversneller, tijdens een congres, symposium of themabijeenkomst.

Waar komen Actiemetaforen vandaan?

omgaan met veelheid

Het unieke concept van Actiemetaforen is 15 jaar geleden ontwikkeld door drs. Frits van Kempen.
Hij leeft zich goed in, analyseert het probleem tot één kernwoord en metaforiseert dat vervolgens op treffende wijze in een betekenisvolle bewegingssituatie. Door zijn opleiding en ervaring is hij sterk in het maken van effectieve actiemetaforen. Hij is uiteraard bedreven in het samenvatten en respectvol geven van feedback over dat wat er in de actie is te zien.

Meer informatie?

 1. Kan ik dat ook leren? Jazeker. Kijk eens op masterclass actiemetaforen !
  In de masterclass leer je de succesvolle methode goed kennen en hem te integreren in je praktijk als coach/opleider/trainer.

 2.  In het zomernummer 2011 van het blad Inzicht van de NVNLP  tref  je mijn meest recente artikel (pdf) aan over actiemetaforen.

 3. In het Nederlands Tijdschrift voor Coaching tref je een artikel aan over actiemetaforen als procesversnelling in coaching. Download (pdf) ArtikelNTvCjuni2005actiemetaforen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.