Actiemetaforen bij groepen

Actiemetaforen beïnvloeden voor groepen op krachtige wijze de veranderingsbereidheid en de daadwerkelijke verandering van gedrag. Een actiemetafoor zegt meer dan 1000 beelden.

 


Geef ze beweeg-redenen!

spring er eens uit

Een groep moet beweeg-redenen hebben om daadwerkelijk te veranderen.

Deze worden in actiemetaforen ervaren, en wel letterlijk.

Voor teambuilding, cultuurverandering en visieontwikkeling zijn actiemetaforen zeer geschikt.


Op maat voor elk thema, voor elke groep

Een actiemetafoor wordt altijd op maat ontworpen.
Gegevens komen uit een informatief gesprek, een intakegesprek of uit een gedeelde ervaring ter plekke.
Belangrijk is dat er een doel wordt vastgesteld: wát moet er worden bereikt met de groep? En hoe is het daar nú mee gesteld? Er wordt bij het maken van de actiemetafoor aangesloten bij en afgestemd op de vraag van het management/het team of bij dat wat er wérkelijk speelt.

Vaak komt het neer op (h)erkenning, bewustwording, nieuwe inzichten die maar niet beklijven, experiment tot verandering, veranderingsbereidheid, verandering van houding en gedrag.

De actiemetafoor is effectief als déze groep voor het gestelde doel in de actiemetafoor een betekenisvolle ervaring kan opdoen en er daarna met elkaar over van gedachten kan wisselen. Daar zorgen we dan ook voor.

Meer informatie?

leiding geven aan swing

Lees meer over Actiemetaforen

Kijk  naar Actiemetaforen In Coaching.

Wil je deze methode ook kunnen toepassen als trainer/coach/opleider?

Volg dan de eerstvolgende Masterclass Actiemetaforen !

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.